RSS

Arxiu de la categoria: ILP transgènics

La millora de la qualitat democràtica en salut

patchwork.jpg

El dia 4 de maig, el Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) juntament amb la  Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya , organitzen la jornada de debat com millorar la qualitat democràtica en l’àmbit de la salut i el sistema sanitari. 

Tot i no poder-hi anar personalment, m’hi sentiré plenament representada pels companys i companyes que vagin en nom de Dempeus per la Salut Pública. Estic segura que la seva participació serà de qualitat i enriquirà el debat. Vist amb una certa distància, les meves consideracions anirien, de lo particular a lo general,  en aquest sentit:

1) Un exemple especialment  esforçat i que representa grans i seriosos esforços de participació per part de la ciutadania (en especial quan es tracta de col.lectius de persones malaltes) és la presentació d’Iniciatives Legislatives Populars. Pel que fa a l’àmbit de la salut, prenc com a  referent la ILP per a un millor tractament de la Fibromiàlgia i la Síndrome de la Fatiga Crònica i a l’hora de valorar la qualitat democràtica caldria no sols analitzar i revisar molt a fons com l’administració i polítics en general varen rebre i tractar la iniciativa i  les persones que formen la Comissió Promotora, sinó posar els mecanismes per eliminar d’una vegada per totes, de l’Administració, comportaments prepotents i desencoratjadors… és molt difícil seguir defensant la participació política quan s’ha viscut una experiència com la de la ILP de la que parlem. Per no parlar de que la Resolució 203/VIII, votada per unanimitat en el Parlament de Catalunya,  encara està empantanada en un procés difícil de descriure (i millor potser no intentar-ho en aquest context)  desprès d’haver vençut el seu termini de compliment. En lloc de ser un estímul per afavorir i engrescar a la participació, aquesta ILP i la seva Resolució han posat de relleu  un greu dèficit democràtic entre una Conselleria que no escolta, un  Parlament que hauria de fer complir la paraula donada, i la societat que així (encara) ho espera…

2) Perquè està molt relacionada amb temes de salut, també vull fer esment, en el mateix sentit, de  l’experiència dels companys i companyes que varen presentar la ILP sobre transgènics… Tot un exemple per part dels partits majoritaris de com no s’estimula (ni tant sols es respecta) la participació popular, i com s’allunya a les persones de les institucions que haurien de representar-la. Veure, sobre els punts anteriors: Iniciatives Legislatives Populars.

3) Es difícil participar en l’àmbit de la salut com caldria quan constament la societat està essent bombardejada per “globus-sonda”  sobre co-pagaments/re-pagaments, insinuacions de culpabilització per al mal us dels serveis sanitaris de les persones més febles (jubilades, immigrades, amb malalties cròniques); quan es produeixen privatitzacions encobertes que lesionen drets; quan s’opta cada dia més per un sistema “mixt” que no és altra cosa que afavorir amb diners públics el desenvolupament de la sanitat privada i la manca d’equitat en salut… i tot això sense un debat obert, transparent, i sense demanar a la ciutadania la seva opinió (segurament perquè està massa demostrat que la immensa majoria de la població prefereix, vol i dóna suport a una sanitat pública, de qualitat, d’accès garantit, i finançada a través d’un sistema públic d’impostos que hauria de ser, a més, progressiu.).  Veure:  El PSC i el repagament.

4) I el darrer punt tindria que veure amb l’acceptació plena de la discrepància, quan aquesta s’expressa de manera articulada i respecta plenament les normes democràtiques. Tindria a veure amb la transparència en els mètodes i les actituds. I desitjo sincerament que per a la millora de la qualitat democràtica a la salut s’abandonin definitivament  pràctiques que acaben per no fer públics materials aportats, o no tractar amb peu d’igualtat  organitzacions que participen en salut des d’una visió pròpia, i defensen interessos que es poden contraposar (dissortadament!) als  d’una administració excessivament centrada en sí mateixa –i que oblida massa sovint la funció per a la que va ser creada. Recordem la dita que també un peix mort “participa” a favor de la corrent… i no cal dir que Dempeus és i pot ser moltes coses, però de cap manera una comparsa de l’administració.  Veure: DEMPEUS a la Jornada del CAPS: “Salut en Temps de Crisi”

La salut és pública, o no serà, i la salut pública implica participació real, molta més democràcia radical (d’anar a l’arrel dels problemes per trobar les solucions), saber escoltar i posar les persones, els seus drets i les seves necessitats en salut  per davant  d’interessos partidaris o del manteniment de jerarquies mediocres que fomenten de tot, menys política democràtica i participativa en salut, és a dir, de les persones, amb les persones i per les persones.

 

Etiquetes: , ,

Iniciatives Legislatives Populars

tortura-no-es-cultura.JPGAhir la Fundació Ferrer i Guardia va convocar a la seva seu a persones que havíem impulsat Iniciatives Legislatives Populars per analitzar els seus punts forts i febles, i veure com es poden elaborar recomanacions per a millorar la pròpia Llei. A la carta de convocatòria se’ns deia:

“Com sabeu, la primera llei que va articular la ILP a Catalunya data de 1995 i aquesta va ser modificada i reformada l’any 2006. L’entrada en vigor d’aquesta nova llei ha estimulat la presentació d’ILP’s, facilitant els processos administratius, ampliant el dret a donar suport als joves entre 16 i 18 anys i a alguns col·lectius d’immigrants, reduint el nombre de signatures necessàries per entrar a tràmit a 50.000 o atorgant a la Comissió Promotora un més gran protagonisme en la defensa de la proposició de llei i possibilitant-li la retirada de la proposta sempre que ho consideri convenient. La llei 1/2006 introdueix altres canvis significatius amb la finalitat de facilitar la presentació d’ILP’s però, tanmateix, pensem que per fer una avaluació convenient del seu desplegament, cal escoltar la veu de les persones que, com vosaltres, heu desenvolupat propostes concretes d’ILP. Han passat 4 anys des de l’aprovació d’aquesta llei i pensem que és un bon moment per fer balanç.”

Doncs crec que ja tindran feina, a fer balanç, perquè ahir estavem convidades, totes les ILPS’s, però sols hi varem assistir quatre. Tot i que des del primer moment va quedar clar que no teníem perquè compartir els continguts de totes les ILP’s presentades, ni que pel fet d’haver-se complert els requisits en temps i forma suposavem que ja s’havia d’acceptar el text proposat, totes les persones assistents reclamavem més respecte demoràtic.  I tot i així, varem observar que  les poques persones que havíem acudit a la reunión pertanyíem a les ILP menys “cremades” (que ja és un dir ben generós en el cas que em pertoca, la ILP per a un millor tractament de la Fibromiàlgia i la Síndrome de la Fatiga Crònica –i que si fos ara, inclouria també la Sensibilitat Química Múltiple). I, a més,  tres de les 4 persones presents pertanyen a ILP’s que es mantenen encara vives en la forma original…

logo-som-lo-ksembrem.jpg

Caldrà que tant la Fundació Ferrer i Guàrdia encarregada de valorar el que ahir es va dir com el Departament de Participació Institucional, quan li arribi, es posin les piles. No era ni satisfacció ni alegria el que ahir es respirava a la reunió.. Tot i així, es varen fer propostes de millora que caldrà veure si s’accepten. Entre elles:

— accelerar el procès d’acceptació de signatures electròniques;
— que les Comissions Promotores puguin controlar els “tempos”, en especial el moment en el que s’ha de presentar la ILP en el Plenari;

— que es tinguin presents les circumstàncies concretes de les persones que hi ha darrera de cada ILP, en especial si es tracta de persones malalties, amb minusvalues, persones grans, etc…

— que es doni a les Comissions Promotores accès als mitjans per defensar el seu contingut, com a mínim en la mateixa quantitat i qualitat de minuts i programes que ho fan els membres del Parlament, o científics i “especialistes” que en parlen en contra;
— que hi hagi absoluta transparència  en el procés, amb informació de qui rep a la Comissió Promotora, què diu, a què es compromet (i qui es nega a rebre-la, per què, etc.)

— que es puguin rebatre les mentides (moltes vegades vestides d’informacions aparentment seriores) que s’utilitzen en el procès per desvirtuar els motius de les ILP’s.

— que s’informi de la possibilitat de demanar empara al President del Parlament si una ILP (i la seva Comissió promotora) es senten menystinguts pels seus interlocutors habituals del Parlament;

— que s’informi preceptivament a la Comissió promotora de cada ILP quan es presentin esmenes a la totalitat i es faciliti el seu text.

— que s’instauri el dret de réplica en el Plenari per a les persones que presenten les ILP’s, desprès de que cada grup parlamentari hagi intervingut;

concentracio2.jpg— que el Parlament vetlli en Plenari i de forma diligent perquè si una ILP es resolt en una Resolució, aquesta s’apliqui de manera satisfactoria, en temps i forma.

En una cosa sí varem coincidir de manera satisfactòria totes les persones assistents: en l’ajuda imprescindible que havíem rebut del cos de lletrats del Parlament, i en concret, per la magnífica feina i acollida  del lletrat Xavier Muro. Nosaltres ja li varem expressar en el seu moment en el Parlament, i a la reunió ens va agradar coincidir amb la resta de persones pertanyents a Comissions Promotores.  De nou, doncs, moltes gràcies!

Esperem que amb l’ajut de tots vagi millorant el text de la Llei, però, sobre tot, el capteniment d’alguns diputats i diputades que haurien d’acollir amb maneres menys distants (i en alguns casos, fins i tot prepotents) el que la ciutadania, atenent-se al seu dret i al que percep com a  necessitats, proposa.

 

Etiquetes: , ,

La Unión Europea, Estevez Araújo y los transgénicos

logo-som-lo-ksembrem.jpgHoy se difunde la noticia de que la Unión Europea ha aceptado la introducción del cultivo en Europa de un tipo de patata transgénica, llamada AMFLORA, del grupo alemán BASF. En principio se destinará, dicen, a la alimentación animal y su almidón se utilizará, dicen también, para usos industriales. Pero la cosa no ha quedado aquí; se ha aceptado también la comercialización de tres variedades de maiz transgénico de la compañía Monsanto, que aunque no se podrán cultivar, sí tendrán vía libre en los circuitos comerciales. Todas estas decisiones han contado con el apoyo del ministro de España correspondiente y denunciadas por la organización “Som lo que Sembrem”.

José A. Estévez Araújo comenta en la revista Mientras Tanto, los riesgos de los  productos transgénicos, multiplicados tras la refutación del “dogma de la genética” hecha por Barry Commoner y en “Punts de Vista” lo difundimos, por su indudable interés y actualidad,  a partir de la versión de “Dempeus per la Salut Pública” y porque el trabajo del autor del artículo –el profesor y amigo Estévez Araujo– merece la máxima difusión.

La refutación del “dogma de la genética”

Barry Commoner, a sus más de ochenta años, sigue Commonerescribiendo cosas interesantes. El año pasado publicó un artículo titulado “Molecular Genetics: An Example of Faulty Communication Between Science an the Public” (“Genética molecular: un ejemplo de comunicación fallida entre la ciencia y el público”, aparecido en la revista Organization Environment, 22, 1, pp. 19-33). En ese artículo, Barry Commoner da por finiquitado el “dogma” que ha presidido la investigación genética desde el descubrimiento de la doble hélice hace más de cincuenta años. Dicho dogma establece que cada uno de los genes que forma parte del ADN codifica la producción de una proteína, la cual, a su vez, es responsable de la generación de un determinado rasgo hereditario. De acuerdo con esto, un gen específico sería el que daría la “orden” de elaborar la proteína que hace que nuestros ojos sean de un determinado color. Lo mismo ocurriría con el resto de nuestros rasgos hereditarios. Cada uno sería producto de una proteína sintetizada de acuerdo con el programa contenido en un gen. Existiría, así, una relación causal unilineal gen-proteína-rasgo heredado. Cada rasgo heredado estaría programado en un único gen y cada gen programaría una única proteína y un único rasgo. Como dijo el autor del “dogma”, James Watson (uno de los dos científicos que descubrieron la estructura del DNA), la fórmula es tan simple, elegante y precisa que no puede sino ser verdadera. No obstante, algunos descubrimientos recientes la han puesto seriamente en cuestión.

genetics molecularEl primero fue la culminación del proyecto Genoma cuyo objetivo era identificar los genes que integran el DNA del ser humano. Los científicos esperaban encontrar varios cientos de miles de genes. Sin embargo, se encontraron con que el DNA humano sólo contenía 21.000. Más o menos los mismos que el de una mosca. Eso implicaba una severa disparidad entre el número de genes y el número de proteínas que sintetiza el ser humano. Estas pueden alcanzar las 400.000, mientras que aquéllos apenas superan los veinte mil. La idea de la correspondencia gen-proteína quedaba así seriamente puesta en entredicho. Se planteaba el problema de cómo era posible que las proteínas del ser humano fueran veinte veces más numerosas que sus genes.

Los resultados del proyecto ENCODE, a los que Commoner se refiere con Modelo_estructura_tridimensional_proteinadetalle en su artículo, constituyen una primera aproximación al desvelamiento del misterio. ENCODE es un proyecto de investigación genética internacional en el que participan más de 35 laboratorios. Para entender el significado de sus descubrimientos es necesario profundizar un poco en cómo funciona la química de la herencia genética (un análisis más detallado, que no puede reproducirse aquí por razones de espacio, se puede encontrar en el artículo de Commoner).

Los genes están hechos de cuatros sustancias químicas, los nucleótidos, que se representan por medio de cuatro letras mayúsculas A, T, C y G. El gen está compuesto por una secuencia de esos componentes básicos en un determinado orden. Esas secuencias constan de varios cientos de nucleótidos. Las secuencias de nucleótidos determinan las secuencias de aminoácidos que constituyen una proteína. A una determinada secuencia de A, T, C, y G “corresponde” una secuencia específica de los veinte aminoácidos diferentes que configuran cada proteína. De ese modo se establece la relación entre los genes y los rasgos heredados, pues cada proteína es responsable de uno de éstos.

Ahora bien, la información contenida en el DNA no se transmite DNA_RNAdirectamente a los mecanismos responsables de la síntesis de las proteínas, sino que la comunicación se realiza mediante un mensajero, el RNA. El RNA reduplicaría en su interior las secuencias de nucleótidos de los genes, aunque sustituyendo la T (tiamina) por una U (uracil). Es en ese proceso de transmisión de la información genética necesaria para la síntesis de proteínas donde se localizan los descubrimientos más importantes del proyecto ENCODE. Haremos referencia a dos de ellos que son los que más claramente ponen en cuestión el “dogma” de la genética. El primero es que en el proceso de transmisión de la información los nucleótidos pueden recombinarse. Es decir que la secuencia contenida en el DNA puede dar lugar a multitud de secuencias distintas en el RNA, resultantes de las nuevas combinaciones de sus elementos. Haciendo uso de una analogía que sugiere el propio Commoner, es como si los elementos (letras) de la palabra AMOR se recombinasen en el proceso de su transmisión y pudieran formar las palabras ROMA, RAMO, o MORA antes de llegar al receptor. Si pensamos en palabras compuestas de cientos de letras (como las secuencias de los genes) comprenderemos que las posibilidades combinatorias son inmensas. Ese “ensamblaje alternativo” como Commoner lo denomina (por oposición al ensamblaje normal en que la secuencia de nucleótidos no se altera en el proceso de transmisión de la información), hace posible que un solo gen pueda ser responsable de la generación de multitud de proteínas diferentes. Cada “transmisión” puede dar a una secuencia diferente de nucleótidos y, por tanto, al ensamblaje de una cadena diferente de aminoácidos. Así, por ejemplo, el gen que configura nuestro “oído musical” es responsable de la síntesis de más de 500 proteínas diferentes en el caracol situado en nuestro oído interno.

El ensamblaje alternativo no es un fenómeno extravagante o inusual, sino que se puede producir al menos en el 60% de nuestros genes. Este fenómeno habría tenido que dar al traste por sí solo al dogma de la genética. Ya no hay una relación causal unilineal entre gen-proteína-rasgo heredado, sino que un mismo gen, en un mismo organismo puede programar la síntesis de múltiples proteínas (y, por tanto, múltiples rasgos) diferentes.

Pero los descubrimientos del proyecto ENCODE no se quedan sólo ahí. También revelaron la existencia de fenómenos de fusión genética: en el proceso de transmisión de la información dos genes pueden combinar sus secuencias de componentes y dar lugar, así, a proteínas distintas de las que se derivarían de la secuencia de uno o de otro. La fusión de genes también echa por tierra el dogma de un gen-una proteína-un rasgo.

Commoner se pregunta por qué estos descubrimientos han tenido tan poca resonancia en los medios, incluidas las publicaciones científicas. ¿Cuál es la razón de que no se haya hecho pública la refutación del dogma de la genética? Aparte de las razones que Commoner apunta, aunque en estrecha relación con ellas, hay que señalar los enormes intereses que rodean a la investigación genética. Los científicos que trabajan en ese campo saben desde hace mucho que el dogma no funciona. Lo han comprobado en multitud de experimentos y proyectos fallidos. Pero es muy posible que convenga que la opinión pública (y quizá también los políticos que subvencionan los proyectos de investigación) sean mantenidos en la inopia.

La genética es un gran negocio hoy en día. Y el cuestionamiento del “dogma” puede hacer peligrar sus beneficios. Algunas consecuencias prácticas de esos descubrimientos, que Commoner señala, lo ponen de manifiesto. Por ejemplo, el carácter ilusorio de las terapias génicas (que parecen, por otro lado, haber mostrado ampliamente su fracaso), o la imposibilidad de establecer relaciones de causalidad firmes entre ciertas características genéticas y determinadas enfermedades hereditarias. Pero aquí nos interesan especialmente las que se refieren a los transgénicos u organismos genéticamente modificados.

Los transgénicos son un producto de la ingeniería genética, que se empezó organismos geneticamente modificadosa desarrollar en los años setenta del siglo pasado. Por medio de operaciones más o menos sofisticadas de “recorta y pega”, la ingeniería genética permite ensamblar genes de un ser perteneciente a una especie al DNA de un ser de una especie diferente. De esa forma se pueden generar en el segundo ser características propias del primero. Por ejemplo, se ha usado el gen responsable de la luminosidad de las luciérnagas para obtener flores fosforescentes.

En las últimas décadas los productos de la ingeniería genética se han convertido en una fuente muy importante de ingresos. Esto es especialmente cierto en el caso de las semillas transgénicas diseñadas, patentadas y comercializadas por empresas como la tristemente famosa Monsanto.

Los cultivos transgénicos han generado reacciones de desconfianza, especialmente en Europa. De hecho ya se ha descubierto daños concretos que pueden causar tanto a la salud como al medio ambiente. Jeremy Rifkin ha hablado incluso de la posibilidad de un “Chernobil Genético” si proliferan este tipo de cultivos. En cualquier caso, la puesta en cuestión del dogma genético plantea incertidumbres añadidas y hace prever nuevos peligros.

Las empresas que comercializan los OGMs nos dicen que sus productos son absolutamente seguros. Afirman que el gen traspuesto al DNA de sus semillas únicamente realizará la función para la que ha sido previsto. Así, por ejemplo, el maíz transgénico que se cultiva profusamente en nuestro país contiene el gen de una bacteria que produce una especie de insecticida natural. De ese modo, el maíz transgénico puede “defenderse” por sí solo frente a determinadas plagas que lo asolan sin necesidad de insecticidas. Se han señalado ya algunos peligros potenciales que puede tener ese maíz transgénico: contribuir a la generación de “super-bichos” resistentes al insecticida, aumentar la resistencia de las “malas hierbas” como consecuencia de fenómenos de polinización cruzada, contaminar plantaciones de maíz no transgénico, provocar reacciones alérgicas en quienes lo consumen… Pero ahora, a todos estos peligros se añade uno más que deriva de la indeterminación de los efectos que puede provocar ese gen. Si como consecuencia del “ensamblaje alternativo” un solo gen puede generar multitud de proteínas (y, por extensión, de rasgos) diferentes, ¿quién nos asegura que los efectos del “gen insecticida” en el maíz transgénico no produzca efectos diferentes de los previstos? ¿Qué garantía tenemos de que la acción del gen no convierta al maíz en algo tóxico, por ejemplo? ¿Cómo podemos saber los efectos que producirán ese gen en otra planta en cuyo DNA se introduzca por efecto de la polinización cruzada?

Ante estas sombrías perspectivas se impone la aplicación del principio de precaución. Este consiste en que cuando hay razones científicamente fundadas para prever que el uso de una determinada tecnología o producto puede suponer un peligro, no hay que esperar a que se establezca una relación de causalidad firme entre el producto o tecnología y los efectos dañosos para prohibirlo o retirarlo. La carga de la prueba se invierte. Es a la empresa interesada en su comercialización a la que le corresponde probar su inocuidad. Sólo cuando se demuestra que el producto o tecnología en cuestión no puede producir los daños que se temían podrá autorizarse su utilización o comercialización.

Los parlamentarios catalanes que rechazaron el verano pasado la Iniciativa Legislativa Popular para prohibir los transgénicos sin ni siquiera discutirla deberían tomar buena nota de las advertencias que se derivan del artículo de Commoner. La refutación del “dogma” de la genética contribuye a poner aún más en entredicho la inocuidad de los productos transgénicos. Y el peligro está lo suficientemente fundado desde el punto de vista científico como para no dudar en aplicar cuanto antes el principio de precaución.estevez_ja.jpg

José Antonio ESTÉVEZ ARAUJO

Catedrático de Filosofía del Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona
Miembro del colectivo de redacción de la revista Mientras tanto

 
6 comentaris

Publicat per a 3 Març 2010 in Europa, ILP transgènics

 

Etiquetes: , , , , ,

La Increïble Democràcia Minvant

personal-accountability.jpg

He llegit a The American Prospect unes reflexions de Robert Reich (l’ex-Secretari de Treball de Bill Clinton) sobre la democràcia dels Estats Units que crec es poden aplicar, gairebé punt per punt, a aquest altre costat de l’Atlàntic. Les reflexions que es fa Reich són de fons, de les que obliguen a pensar, i sobre tot, que van més enllà del pensament habitual que tot ho relativitza i parcialitza, que busca solucions de durada en mesures parcials, i abusa del mecanisme acció-reacció per evitar sentir el vertigen de la responsabilitat. Reich aprofita el seu text per denunciar també algunes trampes que fa habitualment l’Administració per evitar donar la cara.

Davant la situació de crisi que travessen els Estats Units. Reich ens diu que sembla com si cada vegada més decisions que s’haurien de prendre democràticament es traslladessin a algun lloc amagat on unes poques persones decidissin els programes s’han d’eliminar, els drets que s’han de retallar, i què fer amb els impostos que es recapten (quins s’han d’augmentar, per exemple) per poder reduir el dèficit pressupostari a llarg termini… En molts casos d’opció política clara, ens diu Reich, la resposta habitual és la de convocar una comissió… Sembla com si deixar en mans dels experts (que poden tenir respostes diferents per a qüestions diverses i servir interessos ben diferents dels públics) els polítics poguessin lliurar-se de la seva responsabilitat. L’assessorament es presentaria com a neutral, fidedigne, i sobre tot, infalible. Com el Papa quan parla “sota pal•li”. Quin descans pels polítics, que ja han après a copiar el procediment a Catalunya i el varen aplicar en cas de la ILP per lliurar Catalunya de transgènics (quins informes “oficials” tan poc experts i tan dignes… i quin àlibi (si li consentim) per a la consellera de Salut amb el “seu” Informe-Guadiana Vilardell…

Reich assenyala, en canvi, que moltes de les qüestions que han de decidir ara els polítics ni s’han de deixar en mans de les comissions i dels “experts” ni es pot fer-ho, perquè es tracta de fet de temes molt més fonamentals que tenen a veure amb valors i prioritats, dos conceptes claus que, segons es tractin, poden enfortir o debilitar qualsevol procés democràtic.

I (ironies de la vida), l’ex-secretari de treball de Bill Clinton (que no deu ser cap mena d’esquerranós sota sospita) ens adverteix a continuació que la democràcia requereix d’almenys tres coses fonamentals:

(1) Que les decisions polítiques importants es prenguin amb llum i taquígrafs.

(2) Que la ciutadania ha de poder debatre amb els seus representants, de manera que les decisions puguin ser revisades en funció del que la ciutadania realment necessita i vol.

I (3) Que els que prenen les grans decisions han de respondre directament davant de la ciutadania.

En fi, unes reflexions absolutament bàsiques de les que, per la seva actualitat i autoritat, en podem aprendre força. I tant de bo, posar en pràctica!

 

Etiquetes: , , , ,

Trangènics o salut!

Trangènics o salut!

Transgènics i salut: O ells o nosaltres!

http://www.dailymotion.com/swf/x78p4w

nos_enfants_nous_accuseront
Cargado por beloutte. – Programas de ayer por la noche y clásicos de TV, online.

http://www.dailymotion.com/swf/x78p4w

Heus aquí una pel.lícula que denuncia les conseqüències negatives per a la salut de l’abús de pesticides i l’agricultura extensiva, concebuda com un negoci que prima la quantitat sobre la qualitat. Si els tomàquets han perdut el seu sabor a causa del cultiu intensiu en hivernacles d’Almeria, sense accés a la llum solar i amb quatre collites l’any, com la resta de fruites i verdures, recollides sent encara verds i abans d’haver madurat a la mata, també la seva composició química i les vitamines minven en aquest sistema intensiu, fent-los més tòxics, per pesticides i adobs químics, que alimenticis. 

Càncer, diabetis, al.lèrgies, estranyes malalties d’origen químic, o hipersensibilitat organolèptica, s’han de sumar a les malalties falses programades i inventades des dels mateixos laboratoris que després vindran a salvar el món a preu d’or, amb els seus fàrmacs sense garantia avalats per funcionaris  i governs corruptes col.locats  per les mateixes companyies que prosperen amb la desgràcia col.lectiva. 

Una nova generació, els nostres fills i néts, es veuen indefensos davant l’agressió salvatge i immoral a que ens té sotmesos la nostre indústria alimentària . Ja no és possible trobar als supermercats una maonesa (de Maó, no la maionesa batejada pel Cardenal Richelieu) sense midó de blat de moro genèticament modificat, això sí, escrit amb una lletra minúscula -que sense una lupa és impossible de llegir- però totalment legal, gràcies als nostres polítics indecents que tan es preocupen per la nostra salut.

Un servidor seguirà fent l’esforç, tot i la miopia, i rebutjant tot producte destinat a fotrem la salut i la butxaca. I, com vam fer un grup de pares a l’escola, publicant les marques  enverinades amb merda transgènica. 
¡Al loro i que rebentin ells !

Marques amb transgènics incorporats: Gallo (salses), Calvé (salses i maoneses) Kraft, Hellman’s, Delikato, Orlando (tomàquet), Solís (tomàquet fregit i “natural”), El Cultivador; Conserves Litoral, els callos a la madrileña porten almidó modificat, no pas els altres com la fabada asturiana, etc… (S’agrairan aportacions)
——

ilp-transgenics.jpg

(en castellano:)
He aquí una película que denuncia las consecuencias nefastas para la salud del abuso de pesticidas y la agricultura extensiva, concebida como un negocio que prima la cantidad sobre la calidad.
Si los tomates han perdido su sabor a causa de su cultivo intensivo en invernaderos de Almería, sin acceso a la luz solar y con cuatro cosechas al año, como el resto de frutas y verduras, siendo recolectados verdes y antes de haber madurado en la mata, también su composición química y sus vitaminas menguan, haciéndoles más tóxicos, por abonos químicos y pesticidas, que alimenticios.
Cáncer, diabetis, alergias, enfermedades extrañas de origen químico o hipersensibilidad organoléptica se han de sumar a las falsas enfermedades programadas e inventadas desde los mismos laboratorios que vendrán después a salvar el mundo a precio de oro, con sus fármacos sin garantía avalados por funcionarios y gobiernos corruptos aupados por las mismas compañías que prosperan con la desgracia colectiva.
Una generación nueva, nuestros hijos y nietos, se ven indefensos ante la agresión salvaje e inmoral a que la industria alimentaria nos tiene sometidos. Ya no es posible encontrar en los supermercados una mahonesa (de Mahón, no la mayonesa bautizada por el cardenal Richelieu) sin almidón de maiz modificado genéticamente, éso sí, escrito con una letra -totalmente legal gracias a nuestros políticos indecentes- que sin una lupa es imposible de leer.
Un servidor seguirá haciendo el esfuerzo, pese a la miopía, y rechazando todo producto destinado a joderme la salud y el bolsillo. Y, como ya hicimos un grupo de padres en la escuela, publicando las marcas emponzoñadas con mierda transgénica.
¡Al loro y que revienten ellos!

 

publicat pel Colomí Missatger

 

Etiquetes: , ,

Enhorabona a Dempeus per la Salut Pública!

Enhorabona!

dempeus2.jpgEl bloc de Dempeus per la salut pública dirigit per la companya Elena Àlvarez ha arribat a les 100.000 visites en menys d’un any!

Aquí teniu la seva primera entrada, amb el Manifest, que us convidem a signar si encara no ho heu fet:

Manifest DEMPEUS PER LA SALUT PÚBLICA

i, a més, hi ha un doble motiu de celebració: la publicació feta gràcies a la Fundació Pere Ardiaca, De Barris i el suport d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona, de les principals intervencions públiques que ha fet Dempeus per la salut pública, també en menys d’un any, i que recullen des de la seva presentació a l’Ateneu Barcelonès el 19 de febrer del 2009, fins els textos de la Primera Jornada celebrada a la Universitat Pompeu Fabra el 21 d’octubre, junt amb ponències i comunicacions presentades en diferents àmbits socials.

A la publicació del llibre…
dempeus-llibre.jpg

…hi ha col.laborat, molta, molta gent, i per no deixar-me ningú us recomano que mireu de fer-vos amb un exemplar del llibre, o veniu a la presentació que en farem properament!

Aquest doble éxit –de bloc i de llibre– no hauria estat possible de cap de les maneres si la lluita per la salut pública no fos una necessitat URGENT i molt sentida per la immensa majoria de les persones. Aquí en teniu unes quantes que varen formar el grup pre-fundacional del col.lectiu:

grup-pre-fundacional-de-dempeus.JPG

Moltes gràcies a totes i a tots! Seguim endavant, a per les 200.000 visites i a per una enciclopèdia sencera per la SALUT PÚBLICA, universal, de qualitat, amb investigació i atenció digne, per a totes les persones malaltes i en especial, per aquelles que patexeixen malalties que hi ha massa interessos privats en no reconèixer: La salut és un DRET, no una MERCADERIA!

 

Etiquetes: , , , ,

De Iniciatives Legislatives Populars, braus, ratolins… i Fibromiàlgia.

toro1.JPGAvui podem celebrar que els companys i companyes de la ILP sobre la prohibició de les curses de braus a Catalunya han aconseguit que la seva iniciativa legislativa segueixi endavant, i lamentar de nou que els companys i companyes de la ILP sobre els trangènics no ho aconseguissin.

Lamentem també que les peticions que varen motivar la ILP per a un millor tractament de la Fibromiàlgia i la Síndrome de la Fatiga Crònica –i que va donar pas a una Resolució aprovada per unanimitat–  segueixin pendents de que el Parlament compleixi la seva paraula.

No sabem si és que poc a poc parlamentaris i parlamentàries va entenent que cal discutir les propostes avalades pels centenars de milers de signatures que acompanyen les iniciatives legislatives populars perquè són l’expressió de preocupacions o necessitats reals de la ciutadania, o s’han marcat una de “bones festes” dedicada als braus. El sentiment que se’n deriva és confús, perquè semblen interessar més els toros que les persones que pateixen determinades malalties, o la nostra salut alimentària. En qualsevol cas, avui és dia de felicitacions als companys de la ILP anti -taurina, i de reproduir, també,  aquesta comunicació sobre noves dades descobertes en relació als perills dels transgènics.

NOTA DE PREMSA
Divendres, 18 de desembre 2009  

TOXICÒLEGS TROBEN NOVES PROVES D’EFECTES SOBRE LA SALUT DE VARIETATS DE BLAT DE MORO TRANSGÈNIC

>>>Noves anàlisis de proves fetes sobre ratolins revelen  nous efectes sobre la salut de tres diferents tipus de panís transgènic:  el NK 603, el MON 863, i el MON 810, que es conrea a Catalunya

>>>L’article detallant els resultats  ha estat escrit per quatre investigadors francesos, i ha estat publicat a la revista International Journal of Biological Sciences

Som lo que Sembrem, ara ja constituïda com una associació, torna una vegada més a exigir la prohibició del conreu MON 810 a Catalunya i també un etiquetatge rigorós i un control de tot els transgènics importats, de manera que els ciutadans d’aquest país puguin diferenciar clarament aquell producte alimentari que conté transgènics, i evitar ser tractats com a conillets d’índies com fins ara.

És la primera vegada que s’han fet aquest tipus d’estudis comparatius. Aquests panissos es troben arreu del món en pinsos per animals i en menjar per humans. El NK 603 ha estat modificat per ser tolerant a l’herbicida d’ampli espectre Roundup i conté per tant residus d’aquesta formulació. El MON 863 i el MON 810 han estat fabricats per sintetitzar dues toxines diferents que serveixen d’insecticides.

Es van classificar 60 paràmetres diferents per cada òrgan i es van mesurar en sang i orina després de 5 i de 14 setmanes d’alimentació. Les rates que havien estat alimentades amb OMG van ser comparades amb les que havien estat alimentades amb el panís  equivalent no OMG. Això va ser seguit d’una comparació amb sis grups més de referència, que havien menjats altres panissos no transgènics.

Els resultats donen clarament efectes secundaris dels panissos OMG, que depenen del sexe i de la dosi.  Els efectes es donen sobretot al fetge i als ronyons, que són els òrgans de detoxificació. També s’han trobat efectes sobre altres òrgans, com el cor i les glàndules adrenodenals.

En conclusió, fins i tot sent els estudis de curt termini, indiquen signes de toxicitat hepàtica renal, probablement a causa dels pesticides específics de cada tipus de panís transgènic. En adició a això, no es poden descartar conseqüències metabòliques directes o indirectes de la mateixa modificació genètica.

Som lo que Sembrem creiem que la política de la Generalitat en el tema transgènics ens està aïllant més i més d’Europa i dificultarà les exportacions dels productes produïts i transformats a Catalunya, especialment els agroecològics, que representen l’oportunitat de futur per al camp.

Som lo que Sembrem demanem un etiquetatge seriós com el de molts països centreeuropeus, i també l’etiquetatge la  de carn, ous i llet.


Enllaç a la publicació científica
http://www.biolsci.org/v05p0706.htm

Enllaç al Debat a la Totalitat en el Parlament el dia 2 de juliol
http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/videos?p_cp1=411393&p_cp2=tot&p_cp3=2&p_cp22=


 

Etiquetes: , ,

Eva Caballé: Desaparecida en la Sensibilidad Química Múltiple

desaparecida.jpgAcabo de tener una larga conversación con Eva Caballé. No se sorprendan. La mujer aislada que no puede atender al teléfono, la mujer cansada, con voz apenas audible, ha charlado conmigo durante horas… me ha contado con emoción episodios de su vida que se fundían con otras vidas de mujeres que sé que están ahí, con esas enfermedades que pocas personas ven y muchas menos quieren ver… Mujeres que siguen respirando a pesar de que lo más impensado, en el aire, les puede cerrar la garganta…. Mujeres que siguen viviendo en un modo de vida que mata… Mujeres sabias de un aliento casi imposible que en otra época habrían sido exorcizadas, obligadas a reconocer tratos con Belcebú y a desafiar todas las leyes de la física para reivindicar una inocencia que ya nadie tiene. Las mejores mujeres de una sociedad, las más intuitivas, las más sensibles, las que más saben entender, relacionar y reaccionar… y que antes acababan en una hoguera levantada con las mismas maderas que ahora, tratadas con productos químicos, las agreden.

Acabo de leer el libro de Eva Caballé y me pregunto cómo reaccionarán otros lectores o lectoras cuando lleguen a la última página. Sospecho que una persona joven, con una salud tan envidiable como insultante, vaya postergando llegar al final. Si después de cualquier lectura importante suele producirse ese tiempo mínimo de reflexión en el que dejas que lo leído deje su huella en tu cerebro y en tus sentimientos, no debe ser fácil –desde la juventud que siempre tiene un punto de prepotencia– asumir la fragilidad y el riesgo (evitable) de nuestra manera de vivir. La propia Eva lo reconoce cuando habla de ella “antes de…” Una mujer joven, guapa, rockera, inteligente, con un trabajo brillante, con una vida intensa…

Ahora, “después de…” los desafíos cotidianos de Eva en su casi milagrosa sobrevivencia se parecen extrañamente, como desde el otro lado de la luna, a la audaz búsqueda de un santo grial (encontrar un colchón en el que poder dormir sin riesgo no es otra cosa). Y se adivinan safaris tan incruentos como exóticos en sus ya limitados paseos con mascarilla por el Barri del Born, en sus idas y venidas a clínicas y hospitales, a subir en una ambulancia y a permitir que se le acerque cualquier indígena barcelonés abusadoramente perfumado. Al acabar el libro comprendí que Eva ha escrito también un gran libro de aventuras con riesgos reales que harían temblar al mismo Indiana Jones, y que sus descubrimientos constantes en los objetos más insignificantes y cotidianos emulan cualquier expedición a terra incognita. Porque eso es lo que supone abrir cada día los ojos para Eva: ¿qué tejido, olor, sonido, sabor que ayer se mostró neutral, hoy sí puede ponerme en peligro?

Sin embargo, el relato de Eva es casi minimalista, en blanco y negro. Como una radiografía. Como un pentagrama. Un contraste que agudiza lo esperpéntico de una sociedad que no se quiere reconocer en el peligro tóxico, pero que sabe que está ahí, y lo teme. Ejemplo: el vecino que abre sus ventanas después de que Eva haya ventilado su casa. Ejemplo: los reguladores que no ejercen y dejan de mirarse al espejo para permitir que productos letales de una industria química a la que muy pocos se atreven a desafiar, nos envenenen lentamente.

eva-caballe.jpg

Asusta y zarandea consciencias la lucidez de Eva, y no sólo por lo que a su enfermedad se refiere. Cuando pregunta cómo podemos vivir con alguien que tememos nos dejaría en caso de padecer una enfermedad crónica, reivindica la dignidad de las personas enfermas por encima de la supuesta autenticidad de muchos afectos que se creen compartidos, pero también el derecho de todas las personas a escoger a quien amar, y amar libremente, sea cual sea su condición, su sexo, su estado de salud… por encima de los valores y prejuicios establecidos. ¿Quién dijo que vivir, amar, aprender, compartir es tarea fácil?

Comparto con Eva solidaridades muy de base… complicidades que sólo se pueden forjar entre personas que han desafiado la medicina que se contiene entre unos parámetros demasiado estrechos, la que practican con cerebros mediocres los licenciados que se sientan sobre su manual. Los que ya saben que hay mucho que investigar, pero no pueden ni permitirse aceptarlo porque quizá perderían alguna de sus substanciosas remuneraciones… Si no hay algún gran laboratorio privado que les invite a congresos en hoteles de mucho lujo y sitios convenientemente turísticos, puede que ni siquiera se enteren de las líneas de investigación que otros médicos y científicos, con más vocación y compromiso, están abriendo. ¿Para qué? ¡Siempre suponen que la persona enferma sabe muchísimo menos que ellos!

Dos párrafos del libro para que se den cuenta de lo que se pierden si no lo leen. En la página 90: “Sin quererlo, te conviertes en la protagonista de una lucha de poderes desproporcionada entre tú, una persona inválida que no pide al estado nada más que lo que se da a los demás enfermos crónicos, y el poder de la industria, los médicos y los políticos que dedican todas sus fuerzas a intentar que esta terrible enfermedad ni se conozca ni se reconozca…” Y, más adelante, “mis fuerzas se encaminan en buscar lo mejor para mí y de paso compartirlo con otros enfermos, porque la información es poder y, ya que nos dejan abandonados a nuestra suerte, es muy importante el apoyo mutuo. Por eso es importante contar con médicos que entiendan la verdadera magnitud de la enfermedad y que valoren tu opinión. (…) Nadie conoce mi cuerpo mejor que yo.” Y su relato lo confirma.

Eva Caballé titula su libro “Desaparecida”. Pero ella me perdonará si le digo que el título miente. Eva no está desaparecida, que yo la veo constantemente. La descubrí, por ejemplo, el pasado mes de febrero, en un Ateneu Barcelonès a rebosar, en la presentación de Dempeus per la Salut Pública, entre Rosa Regàs y Vicky Peña, sonriendo desde su blog NO FUN y haciendo bien patente su solidaridad. Y me he asomado a su cuerpo y a su mente gracias al magnífico artículo en la revista Delirio que ha dado la vuelta al mundo… para quedarse en todas partes. Y la he adivinado en los jardines del Parlament de Catalunya, en la ILP contra los transgénicos, con los entrañables amigos y amigas que luchan por una tierra tan sana que no pueda envenenar nuestros cuerpos. Y para darle la mano cada día basta con teclear NO FUN en el buscador de Google, o alojar entre los favoritos este blog que nos dice, con orgullo, que está libre de publicidad y patrocinadores . O la visito a media tarde, después de pasarme por el blog Dempeus per la salut pública, porque el enlace está ahí, e invita, y atrae… Cada vez que he salido de casa (tampoco me prodigo mucho) he sentido que la mirada de Eva también era testigo y parte de la lucha por una sanidad pública que atienda con respeto a las personas enfermas, investigue y no deje al margen a quienes sufren una enfermedad que todavía no figura en los manuales ya amarillentos, o en las normas y protocolos que, tratando de personas, con tan poca humanidad se han confeccionado.

Les diré, para acabar, que al cerrar el libro me sentí directamente interpelada. No es cierto que Eva no tenga fuerzas para hablar: en cada línea de su libro su voz resuena, tiembla, se indigna… o bromea. Sentí el desafío que Eva lanza, y que le debo dar las gracias por hacerlo. Y sentí también que estoy a su lado, como tantos miles de personas que participan, comprenden y comparten su apuesta por la vida y su aventura por un mundo mejor, lo sepan ya, o todavía no.

——————————
De la contraportada: Atrapada en una enfermedad no reconocida que va a la deriva por las grandes derivas políticas y económicas mundiales, Eva se atreve a alzar la voz y a mostrarse como ejemplo de los millones de enfermos de SQM que hay en el mundo y que son el aviso, las primeras gotas de lluvia de la tormenta que se avecina.

Desaparecida. Una vida rota por la Sensibilidad Química Múltiple, cuenta con un Prólogo de Clara Valverde y un Epílogo de David Palma. Ha sido editado por El Viejo Topo, en Barcelona, en el año 2009.

 

Etiquetes: , ,

VIDEOTECA BASICA (V). De nou, Vandana Shiva

vandana-shiva.jpgUn document que m’agrada difondre de manera especial el dia desprès de la constitució de SOM LO QUE SEMBREM.

Vandana Shiva vincula en aquest parell d’entrevistes (fetes en moments diferents) conceptes que li són molt propis: la lluita per la diversitat, la defensa de la terra, de la cultura de la terra, la pau, i la sobirania dels pobles.  Us aviso: us pot agrada molt o us pot fer enfadar força, però, en qualsevol cas, us farà pensar. I això és especialment bo en diumenge!  Que ho disfruteu!

 

Etiquetes: , , , , ,

 
%d bloggers like this: