RSS

Arxiu d'etiquetes: Plan Austeritat

Sols és el començament… cap a la Vaga General

mani-barcelona.jpg

Una fotografia de la manifestació d’ahir, segurament molt semblant a les que es van celebrar a tot l’Estat. Me l’envia en JJ.Nuet amb aquest text: “Sols és el començament. La Vaga General és inevitable… ens hem de defensar o plouran pedres; mobilització!

Algunes de les mesures que EUiA SI defensa:

– Recuperar el pes de la fiscalitat i reforçar-ne la progressivitat.

– Rebuig de la congelació de les pensions i qualsevol retallada.

– Priorització de les inversions per criteris de rendibilitat social en termes d´estímul econòmic.

Increment de l´ocupació i del desenvolupament de capacitats competitives sostenibles amb l´objectiu de canviar el model productiu.

– Negativa a reduir l´ajut al desenvolupament.

– Lluitar contra frau fiscal.

– Gravar en major mesura els nivells més alts de renda. Que els que guanyin més de 7.000 o 8.000 euros bruts al mes paguin més impostos.

– Establir un nou impost sobre la riquesa que gravi la tinença de béns mobles i immobles a partir d´un milió d´euros. Això permetria un ingrés de 2.250 milions d´euros.

-Garantir un tracte igualitari en l´Impost de Societats per a les societats productives i les societats d´inversió, així s´acabaria amb el fet que les grans fortunes tributin a l´1%.

-Tram impositiu del 5% addicional en l´Impost de Societats per a tots aquells guanys superiors als 1.000 milions d´euros, el que implicaria una recaptació superior als 2.500 milions d´euros, la meitat del que s´aconseguiria amb el retall del sou dels treballadors públics.

– Tractament diferencial en els increments patrimonials, gravant en major mesura els que es generin en un període inferior a un any, com a mesura per fer front a l´especulació.

Reorientació de la reforma de l´IVA.

– Aposta per una fiscalitat ambiental.

– Desplegament de la fiscalitat immobiliària.

– Eliminació o reducció substancial de les deduccions de l´IRPF per aportacions a plans de pensions privats. La recaptació fiscal s´incrementaria en 800 milions d´euros anuals.

– Suprimir el finançament de l´Església amb aportacions de l´IRPF.

– Iniciar el des topall dels límits de les cotitzacions a la Seguretat Social.

– Recuperar els tipus patronals de cotització per desocupació rebaixats en èpoques anteriors.

– Establiment d´un impost sobre les transaccions financeres a l´estil de la Taxa Tobin, llargament reclamada pels moviments progressistes per la necessitat d´aplicar la seva recaptació a causes socials, al servei del deute públic i a la cooperació internacional.

Limitació dels salaris i els cobraments per incentius dels alts directius del sector financer. La regulació de les remuneracions ha de deslligar-se dels riscos a curt termini que tanta especulació han generat.

– Reducció de la despesa dels alts càrrecs de l´administració pública estatal.

– Iniciar un procés de simplificació dels organismes públics.

Suspensió dels processos d´execució del desnonament per l´impagament d´hipoteques de treballadors aturats.

– Garanties d´arribada del crèdit a empreses i particulars.

– Reducció d´un mínim del 15% del pressupost destinat a la Casa Reial.

– Acotar el xec nadó exclusivament a les famílies amb menys ingressos.

– Reducció de la despesa militar, retirant les tropes espanyoles de l´Afganistan.

Per uns serveis públics i de qualitat,
Per una sortida social a la cris,
Per un Estat del benestar que doni respostes a les demandes i necessitats de les seves ciutadanes i ciutadans,
Per la dignitat i el respecte a les empleades i empleats públics,
Pel respecte al dret a la negociació col·lectiva,
Pel respecte i el compliment dels acords signats i vigents.

 
3 comentaris

Publicat per a 21 Mai 2010 in Economia crítica, Igualtat

 

Etiquetes: , , ,

 
%d bloggers like this: