RSS

Arxiu d'etiquetes: Privatitzacions Salut Pública

Per un Sistema Públic de Salut

A partir de reflexions a les que donem suport, com les que es poden llegir a “Toni Barbarà: Sobre determinantes de salud” i la contradictòria pràctica privatitzadora del sistema públic de salut per part d’algunes Comunitats Autònomes (Madrid en seria l’exemple en majúscules), un grup de persones de Catalunya volem fer pública la següent

DECLARACIÓ

metge-nen1.bmp“Les persones que adherim aquest document considerem que el moment present és determinant pel que fa al futur de la sanitat i la salut a Catalunya i ens pronunciem en defensa del Sistema Nacional de Salut amb tot el seu caràcter assolit: públic, universal, de qualitat, integral, solidari i d’ equitat garantida. Considerem igualment que el seu objectiu irrenunciable és el de donar la cobertura i els serveis adients per garantir el dret constitucional de la ciutadania a la protecció de la salut, sense discriminació per a les persones immigrades, que treballen o volen a treballar, a casa nostra.
Constatem, amb preocupació, com en aquests darrers temps sorgeixen una munió de declaracions, propostes, iniciatives, congressos i jornades, promogudes des de diversos àmbits de les Administracions i empreses del sector farmacèutic, tecnològic biomèdic, grans “media”, asseguradores i financeres privades i entitats de caire corporatiu. Sota el pretexta de “modernitzar” el Sistema Nacional de Salut de Catalunya, es reclamen noves aportacions econòmiques de la ciutadania – que anomenen “clients”. És el que es coneix, d’una o altra forma com a “copagaments”. En el discurs que s’intenta instal•lar es parla també de limitacions de cartera de serveis, contractacions de pòlisses d’assegurança particulars, tractament mixt – o híbrid públic- privat del finançament, generalització de pràctiques de privatització i d’ externalització, preeminència de rendiments. És a dir, valors economicistes pel damunt dels socials i polítics, i la supremacia d’ una gestió “moderna” i de “mercat” per sobre de la satisfacció dels drets democràtics, econòmics i socials.

La situació de greu crisi econòmica es ve a sumar al vell argument, reiteratiu i fal•laç, dels “límits econòmics i l’esgotament del finançament públic -sostenible del sistema públic”, i així pot estovar encara més les resistències d’una ciutadania, profundament confosa, espantada i culpabilitzada en les presents dificultats. En aquest sentit veiem amb inquietud com des dels tradicionals “globus sonda” i de les enquestes d’opinió interessades, es proposa passar ràpidament a la normativa tancada i al fet consumat. Això es sustenta en un discurs que de fet ignora l’existència real de les classes socials, les seves diferències, i les inequitats també en salut. Es vol imposar una mena de “Pacte Apolític”, “suprapartidista”, i pretesament “tècnic- neutral” que de fet obriria camí a la més absoluta impunitat per a la mercantilització de tot el sector… quan paradoxalment aquestes polítiques ultra neoliberals es demostren fracassades arreu.

Nosaltres, que provenim de diferents experiències, formacions, oficis i disciplines, organitzacions socials i polítiques, de diverses lluites i amplis compromisos per la salut, ens reafirmem en la concepció de la Salut com una categoria superior a la simple atenció en sanitat o l’absència de malaltia. Salut és aquella manera de viure, personalment i col•lectiva, autònoma, joiosa, plena, solidaria i harmònica amb un/a mateix/a, la resta de persones i amb l’entorn. Una definició que permet abordar el binomi salut/ malaltia des d’una visió en les seves tres dimensions : biològica, psicològica i social. Per tant ens comprometem a actuar a partir de les causes, dels Determinants de Salut: treball i les seves condicions, gènere, classe social, educació, estils de vida, medi ambient, urbanisme, origen, autonomia, mobilitat, etc.

Actualment ens orientem a promoure la reflexió col•lectiva, generar debats, cercar sinèrgies i acords des de la nostra pluralitat, manifestar públicament les nostres opinions i propostes, engrescar la mobilització social i l’acció cívica i política cap als objectius acordats. Igualment, per les característiques, espectre i composició del Grup, ens comprometem a donar a conèixer les elaboracions col•lectives i personals que tinguin interès per a la reflexió i l’acció sobre el tema.

Els tres àmbits en els que inicialment ens proposem treballar són:

metges.jpg1.- La defensa del caràcter PÚBLIC dels sistema nacional de salut. En forma argumentada i sostinguda des del rigor científic i de l’ interès col•lectiu, la bondat social, la justícia política i la oportunitat del moment. Sense mistificacions ni fórmules parasitàries, sempre orientades al benefici final del mercat, i que suposarien de forma molt greu la pèrdua de universalitat i d’ equitat.
2.- Participació social, empoderament i co- decisió, incorporant el gran ventall de potencialitat de la xarxa de societat civil organitzada, les associacions i grups d’ajuda. La salut, naturalment pública, per essència i concepció ho serà en funció de la incorporació real d’aquests agents socials.
3.- Abordatge interdisciplinari i de qualitat de les noves patologies emergents sotmeses a un tracte injust per a ser incorporades dins el sistema d’atenció sanitari i de l’ econòmic- social de cobertura, malgrat una prevalença i severitat inqüestionables. La recent experiència de la ILP per la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica en són exemples paradigmàtics i reeixits.

Sense competir amb cap de les plataformes, associacions i col•lectius que coincideixen en aquests objectius, i fent una crida a la major unitat i recolzament mutu, entenem com a necessari, urgent i oportú difondre aquesta Declaració en defensa del Sistema Públic de Salut.”

 
2 comentaris

Publicat per a 29 Setembre 2008 in Salut, Serveis Públics

 

Etiquetes: , ,

 
%d bloggers like this: